Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


pruchodStřední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk je pevnou součástí vzdělávacího systému na území Pardubického kraje už více než 50 let. Nabízí vzdělání v sedmi tříletých učebních oborech a ve třech oborech zakončených maturitní zkouškou.

Naše škola prospívala, prospívá a nadále se rozvíjí, přestože řada jiných škol podobného zaměření svou činnost již ukončila. Sázíme totiž na poskytování kvalitního teoretického i praktického vzdělávání, které vychází z klasických principů, je však obohaceno moderními metodami.

Usilujeme o výchovu osobností a uplatňování jejich vloh a zájmů. Jsme vzdělávací instituce, ve které má podstatné místo komunikace, porozumění a vzájemná spolupráce.