Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


V případě zájmu o ubytování obdržíte Přihlášku k ubytování s Návratkou (svolení k inkasu).

 

Informace ke způsobu úhrady ubytování a stravování, požadavky k ubytování v domově mládeže pro školní rok 2017/2018
V případě zájmu o ubytování obdržíte Přihlášku k ubytování s Návratkou (svolení k inkasu). Potvrzenou Návratku Vaší bankou je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu do domova mládeže. Úhrada ubytování a stravování se provádí inkasem z Vašeho účtu na účet Komerční banky č.13731611/0100. Před zahájením školního roku, nejpozději do 25.8. 2017 je nutné uhradit jednorázově převodním příkazem roční zálohu (jistinu) 2000,- Kč na účet školy č. 13731611/0100. Jistina se hradí na jeden školní rok. Dále budou platby probíhat formou inkasa z účtu k 15. dni v měsíci. Na účtu je třeba mít limit v dostatečné výši, tzn. při ubytování a stravování po celý měsíc přibližně 2600,- Kč. Poslední inkasní příkaz proběhne 15.6.2018 (za květen). K úhradě za měsíc červen bude použita výše uvedená záloha. Případné nedoplatky budou vyinkasovány k 15.7. 2018. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet k tomuto datu. Cena stravy - 75,- Kč na den. Cena ubytování 1 000,- Kč za měsíc. Ubytovaní musí mít: domácí obuv, foto (velikost jako na OP), zálohu na klíče 200,- Kč., povlečení na přikrývku a polštář, prostěradlo

 

Informace ke způsobu úhrady ubytování a stravování, požadavky k ubytování v domově mládeže pro školní rok 2017/2018
V případě zájmu o ubytování obdržíte Přihlášku k ubytování s Návratkou (svolení k inkasu). Potvrzenou Návratku Vaší bankou je nutné odevzdat nejpozději v den nástupu do domova mládeže. Úhrada ubytování a stravování se provádí inkasem z Vašeho účtu na účet Komerční banky č. 13731611/0100. Před zahájením školního roku, nejpozději do 25. 8. 2017 je nutné uhradit jednorázově převodním příkazem roční zálohu (jistinu) 2000,- Kč na účet školy č.13731611/0100. Jistina se hradí na jeden školní rok. Dále budou platby probíhat formou inkasa z účtu k 15. dni v měsíci. Na účtu je třeba mít limit v dostatečné výši, tzn. při ubytování a stravování po celý měsíc přibližně 2600,- Kč. Poslední inkasní příkaz proběhne 15.6.2018 (za květen). K úhradě za měsíc červen bude použita výše uvedená záloha. Případné nedoplatky budou vyinkasovány k 15.7. 2018. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet k tomuto datu. Cena stravy - 75,- Kč na den. Cena ubytování 1 000,- Kč za měsíc. Ubytovaní musí mít: domácí obuv, foto (velikost jako na OP), zálohu na klíče 200,- Kč., povlečení na přikrývku a polštář, prostěradlo