Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Gastronomie

gastronomieČtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Obor navazuje na učební obor kuchař-číšník. Součástí oboru je praktické vyučování - odborný výcvik. Obor klade důraz na odbornost, ale zároveň i na výuku cizích jazyků, ekonomiku a výpočetní techniku. Součástí studia jsou odborné stáže a návštěvy veletrhů.

Kód: 65-41-L/01
Název oboru: Gastronomie
Délka a forma studia: Čtyřleté denní studium
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Získané vzdělání: Úplné střední odborné
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: podrobnosti najdete v menu Přijímací řízení
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický nebo německý jazyk, Základy společenských věd, Dějepis, Základy přírodních věd, Matematika, Tělesná výchova, Informační technologie, Ekonomika, Marketing a management, Potraviny a výživa, Psychologie, Účetnictví, Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Právní nauka, Kalkulace, Společenská výchova, Zařízení provozoven, Ubytovací provoz, Odborný výcvik.
Odborný výcvik: Jeden den v týdnu v restauračních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů v oboru barmanství a gastronomie, odborné soutěže žáků a prezentace školy při slavnostních příležitostech.
Možnost roční stáže ve Francii.
Kroužky: barmanství, gastronomie.