Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Pro zájemce s ukončeným středním vzděláním (maturita, výuční list) v jakémkoliv oboru nabízíme možnost získání další kvalifikace absolvováním zkráceného studia ve všech námi nabízených učebních oborech.

Uchazeč je přijat přímo druhého ročníku, kde do konce října složí rozdílové zkoušky z odborných předmětů za druhý ročník.

Absolvováním zkráceného studia zvýšíte svoje šance na trhu práce a získáte další kvalifikaci!

Pro nástup k začátku školního roku se můžete hlásit vždy do 15. 4.

Vzdělání je hodnota na celý život – získejte ji!

Bližší informace můžete získat v ředitelně