Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Žáci oboru instalatér na odborné exkurzi

Dne 3. 5. 2017 se žáci všech ročníků oboru instalatér zúčastnili odborné exkurze u firmy Wavin – Ekoplastik v Kostelci nad Labem. Exkurze navazovala na odbornou přednášku uspořádanou v lednu, a prohloubila tak spolupráci s přední českou firmou v oblasti instalačních trubních materiálů.Žáci byli seznámeni s průřezem výroby PPR tvarovek a trubek, které se vyrábí v Horních Počernicích. Zde byla exkurze ukončena.Studenti tak získali praktické poznatky z výroby materiálů PPR od granulátu, až po hotový výrobek.
Za obor instalatér Jindřich Horyna , vedoucí učitel OV

exkurze01exkurze02