Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Žáci oboru instalatér na odborné exkurzi 2

Dne 30.5. 2017 se žáci S1 a S2 oboru instalatér zúčastnili odborné exkurze ve firmě Korado - Česká Třebová. Studenti viděli celý postup výroby deskových otopných těles od navážení plechů v rolích, lisování, sváření, stříkání, kompletování, až po balení a expedování hotových výrobků.

Za obor instalatér, S.Koutský - učitel UOV